ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტების შედარება

ამ აპლიკაციის საშუალებით, თქვენ შეძლებთ ერთსა და იმავე მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა კატეგორიის ხარჯების შედარებას, ან ერთი და იგივე კატეგორიის ხარჯის შედარებას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შორის.