ხარჯი მუნიციპალიტეტი
მაიერი

გაგვიზიარეთ კითხვები, მოსაზრებები და შეფასებები პლატფორმაზე ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით! მოგვწერეთ, რა მიმართულებით ისურვებდით პლატფორმის განვითარებას და რა ტიპის ინფორმაცია გამოგადგებოდათ თქვენს საქმიანობაში! test