ხარჯი მუნიციპალიტეტი

დოკუმენტები

 • 2010 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2011 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2012 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2013 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2014 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2015 წლის მონაცემები
  საქართველო
 • 2011 წლის მონაცემები
  ბათუმი
 • 2012 წლის მონაცემები
  ბათუმი
 • 2013 წლის მონაცემები
  ბათუმი
 • 2014 წლის მონაცემები
  ბათუმი
 • 2015 წლის მონაცემები
  ბათუმი
 • 2014 წლის მონაცემები
  ახალციხე
 • 2015 წლის მონაცემები
  ახალციხე
 • 2014 წლის მონაცემები
  გორი
 • 2015 წლის მონაცემები
  გორი