ხარჯი მუნიციპალიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ევროპის ფონდი
  • კავსაძის ქუჩა # 3, მე-2 სართული
    თბილისი 0179, საქართველო
  • ტელ.: (995 32) 225 39 42
    ფაქსი: (995 32) 225 39 43 x. 112
    ელ-ფოსტა: info@epfound.ge

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით