ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სტატიის დამატება

ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი ანალიტიკური ნაშრომი (სტატია) ბიუჯეტის მონიტორინგის ან საჯარო ფინანსების თემაზე. სტატია ხელმისაწვდომი იქნება ვებ-გვერდის მომხმარებლებისთვის და შესაძლებლობას მისცემს მათ, აზრი გამოთქვან კომენტარის ველში.

სტატია ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ევროპის ფონდის მხრიდან დადასტურების შემდეგ

სტატიის სათაური*
თქვენი სახელი*
სტატია*
თქვენი ელ-ფოსტა*