ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სტატიის დამატება

ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი ანალიტიკური სტატია საჯარო ფინანსების განკარგვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სტატია ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ევროპის ფონდის მიერ დადასტურების შემთხვევაში, შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების საფუძველზე: შერჩეული საკითხის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და მეთოდოლოგიურად გამართული ანალიზი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების წარმოჩენა, და სტატიის მოცულობა (მაქსიმუმ 1,000 სიტყვა).

სტატიის სათაური*
თქვენი სახელი*
სტატია*
თქვენი ელ-ფოსტა*