ხარჯი მუნიციპალიტეტი

ბლოგი

ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ანალიტიკური ნაშრომები (სტატიები) ბიუჯეტის მონიტორინგის თემაზე და გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება შესაბამის საკითხებთან მიმართებით

  • სათაური
    ავტორი
    თარიღი
    ტექსტი
  • 18 სექტემბერი, 2017

    ხელისუფლების საქმიანობაზე სამოქალაქო საზოგადოების მონიტორინგის გაზრდისა და საჯარო მმართველობაში მოქალაქეთა ინფორმირებული მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის ფონდმა, პა