ხარჯი მუნიციპალიტეტი

ქვეყნის ბიუჯეტის ქრონოლოგია, გაიგე რაში ხარჯავს შნეი ქვეყანა მოგროვილ გადასახადებს წლების მიხედვით.

დეტალურად

გაიგე რაში იხარჯება სახელმწიფო ხარჯები და რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო ყოველ წელს სხვადასხვა მიმართულებით

დეტალურად

შეადარე წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ დახარჯული თანხები პროცენტულად და რიცხობრივად.

დეტალურად